Dags för medlemsbevis, motioner och nomineringar

2022-01-10 Föreningsnyheter

Det händer mycket de kommande två månaderna. I slutet av januari skickas medlemsbevisen med medlemskort, saldobesked och inbetalningsavier ut. 31 januari är sista datum för att skicka in motioner till föreningsstämman 2022 och senast 28 februari ska valberedningen ha fått in nomineringar av kandidater till förtroendeposter inom SKB. ...