Nyfiken på SKB?

2018-08-13 Aktuellt

Gå på lägenhetsvisning direkt i mobilen eller hitta svar om medlemskap och boende i vårt frågeforum. SKB använder nya digitala verktyg för förbättrad tillgänglighet, tydligare kommunikation och service. ...

Möt oss i Almedalen

2018-06-19 Aktuellt Nyhetspuff

SKB är aktiv under Almedalsveckan och deltar i flera seminarier, många möten och individuella samtal. Vi är på plats för att diskutera samhällsutveckling och bostadsbyggande, upplåtelseformer och kooperativ hyresrätt, fastighetsförvaltning samt hållbarhet. ...

Ordinarie föreningsstämma 29 maj 2018

2018-06-01 Aktuellt Nyheter

Årets ordinarie föreningsstämma hölls den 29 maj på City Conference Centre på Norra Latin i Stockholm. Förutom 98 röstberättigade fullmäktigeledamöter närvarade också andra förtroendevalda medlemmar, motionärer, samt tjänstemän från SKB. ...

Köande fullmäktiges möte

2018-06-01 Föreningsnyheter

Datum: 20 september Vid detta möte träffas köande fullmäktige och suppleanter för att tillsammans diskutera aktuella föreningsfrågor. Mer information om mötet kommer i SKBs kalendarium.

Över hundra kooperativa hyresrätter på Årstafältet

2018-05-28 Aktuellt Nyheter

Det första spadtaget för Stockholms nya stadsdel har tagits. Många intresserade samlades för att möta SKB och de andra aktörerna som utvecklar den första etappen med 1 000 bostäder. Ett av målen för Årstafältet är att det ska bli en levande stadsdel med fina offentliga miljöer. ...

SKB mångdubblar laddplatserna för elbilar

2018-05-18 Aktuellt Nyheter

SKB bidrar med fler vardagssmarta lösningar för att sänka koldioxidutsläppen. Med hjälp av ett investeringsstöd från Klimatklivet installeras fler elbilsladdare, som bidrar till en minskning av utsläpp som motsvarar över 100 000 kg koldioxid­ekvivalenter per år. ...