Höstens Vi i SKB är här

2018-10-31 Föreningsnyheter

Nu kommer höstnumret av vår medlemstidning Vi i SKB. Vi fortsätter att lyfta våra viktiga frågor, med bland annat en temadel om social hållbarhet och artiklar kopplade till våra kommande byggprojekt i Stockholmsregionen. ...

Socialt hållbar stadsplanering

2018-10-18 Aktuellt Nyheter

En levande stad är så mycket mer än bara bostäder. Idrottsplatser, skolor, bibliotek och andra mötesplatser – kan SKB och andra byggherrar ta ett större ansvar för helheten? Det testas i det framväxande området Skärholmsdalen. ...

Bortglömd konst avtäcktes i Basaren

2018-09-26 Aktuellt Nyheter

När det gamla kvarteret Basaren 1 från 30-talet högst upp på Hantverkargatan revs för några år sedan kom en väggmosaik i dagen. Den stora mosaiken har nu konserverats och restaurerats och avtäcktes nyligen på en av väggarna i det nya bostadshuset som SKB byggt på samma plats. ...

Fullmäktigedagen

2018-09-25 Föreningsnyheter

Datum: 24 november Alla fullmäktige och suppleanter i SKB bjuds in till fullmäktigedagen. Program och inbjudan skickas separat.

Första pris för högsta förvaltningskvalitet

2018-09-20 Aktuellt Nyheter

Det blev första pris för SKBs förvaltningskvalitet i årets tävling Branschindex Bostäder och Kontor. SKB fick ta emot pris i klassen ”Bostäder fler än 1 000 lägenheter” och var också en av tre nominerade i klassen ”Kontor/lokaler”. ...

Projekteringsstart för tre bostadsprojekt

2018-08-28 Aktuellt Nyheter

Under hösten startar projektering av tre SKB-kvarter motsvarande cirka 350 nya kooperativa hyresrätter. SKB följer den expansiva stockholmsregionen med projekteringsstart i Stockholm och för första gången i Uppsala. ...

Nyfiken på SKB?

2018-08-13 Aktuellt

Gå på lägenhetsvisning direkt i mobilen eller hitta svar om medlemskap och boende i vårt frågeforum. SKB använder nya digitala verktyg för förbättrad tillgänglighet, tydligare kommunikation och service. ...