SKB mångdubblar laddplatserna för elbilar

2018-05-18 Aktuellt Nyheter

SKB bidrar med fler vardagssmarta lösningar för att sänka koldioxidutsläppen. Med hjälp av ett investeringsstöd från Klimatklivet installeras fler elbilsladdare, som bidrar till en minskning av utsläpp som motsvarar över 100 000 kg koldioxidekvivalenter per år. Satsningen omfattar 60 laddplatser som börjar monteras under hösten 2018. ...

Ordinarie föreningsstämma 29 maj

2018-05-09 Föreningsnyheter

SKB kallar till ordinarie föreningsstämma tisdag den 29 maj 2018, kl 18.00. Plats: City Conference Centre, Drottninggatan 71B (Pelarsalen) Kallelse skickas till fullmäktige, hyresutskott, revisorer och valberedning. ...

Nu sänker SKB energianvändningen ytterligare

2018-04-20 Aktuellt Nyheter

Stockholms Kooperativa Bostadsförening har ett aktivt hållbarhetsarbete och att minska energi­användningen är ett prioriterat område. SKBs nybyggnation ligger idag 30% under myndighets­kravet och lågenergihus med en förbrukning under 55 kWh per kvadratmeter och år, är standard. ...

Ett starkt och hållbart år för SKB

2018-04-03 Aktuellt

Idag har SKB publicerat årsredovisningen för 2017 och redovisar ett på många områden, starkt år med en balanserad ekonomi, en hållbar verksamhet och ett stigande antal medlemmar. ...

SKB fortsätter att klättra i ranking

2018-03-13 Aktuellt

När Fastighetsvärlden för nionde året i rad publicerar sin årliga lista med de 100 största fastighetsbolagen i Sverige tar SKB ytterligare ett steg uppåt och lägger sig på plats 36 med ett marknadsvärde på fastigheterna om 22,5 miljarder. ...

Unga attraheras av samhällsengagemang

2018-02-26 Aktuellt Nyheter

Hälften av SKBs medlemmar är 25 år eller yngre. En bostad är förstås den främsta anledningen till att vara medlem, men det finns även andra värden som gör att de yngre väljer just SKB. ...

Nytt år med fortsatt tillväxt

2018-01-08 Aktuellt Nyheter

Under 2018 ser vi fram mot att fortsätta bygga och långsiktigt förvalta fler kooperativa lägenheter och genom vår upplåtelseform, skapa variation i Stockholmsregionens bostadsutbud. Byggnation av två kvarter pågår samtidigt som planering för ytterligare 1 300 lägenheter sker. ...