Möte med köande fullmäktige

2018-01-19 Föreningsnyheter

Tisdag den 23 januari hålls köande fullmäktiges egna möte. Detta är ett tillfälle att få komma i kontakt med andra köande fullmäktige och suppleanter för intressanta diskussioner i aktuella föreningsfrågor. Lokal: Konferenslokal Motorn, 3 tr Adress: Drottningholmsvägen 320, Abrahamsberg

Nytt år med fortsatt tillväxt

2018-01-08 Aktuellt Nyheter

Under 2018 ser vi fram mot att fortsätta bygga och långsiktigt förvalta fler kooperativa lägenheter och genom vår upplåtelseform, skapa variation i Stockholmsregionens bostadsutbud. Byggnation av två kvarter pågår samtidigt som planering för ytterligare 1 300 lägenheter sker. ...