Köande fullmäktiges möte

2018-12-12 Föreningsnyheter

Det egna mötet för köande fullmäktige äger rum 22 januari. Detta är ett tillfälle att få komma i kontakt med andra köande fullmäktige och suppleanter för intressanta diskussioner i aktuella föreningsfrågor. ...

Förvaltning med egen personal ger högsta betyg

2018-11-28 Aktuellt Nyheter

Årets hyresgästundersökning gav ett högt servicebetyg till SKB. Nära 100 procent är nöjda med bemötandet från vår personal och det totala serviceindexet uppnådde 88,4 procent. Det kan jämföras med medelvärdet 81,4 procent för alla bolag som förra året ställde samma frågor. ...

Hyrorna klara för 2019

SKBs styrelse och hyresutskott enades i årets hyressamråd om en höjning av hyrorna för bostadslägenheter med i genomsnitt 0,9 %. För en trea på 77 kvadratmeter innebär det att hyran höjs med i genomsnitt 71 kr per månad från och med 1 januari 2019. ...

Ökad mångfald på Uppsalas bostadsmarknad

2018-11-16 Aktuellt Nyheter

– Självklart ska vi bygga fler kooperativa hyresrätter, för vi måste bygga mer och vi måste öka variationen bland upplåtelseformerna. Det var svaret från SKBs vd Eva Nordström, när hon talade vid ett seminarium i Uppsala om hur man kan lösa bostadsbristen i en tid av minskat byggande. ...

Höstens Vi i SKB är här

2018-10-31 Föreningsnyheter

Nu kommer höstnumret av vår medlemstidning Vi i SKB. Vi fortsätter att lyfta våra viktiga frågor, med bland annat en temadel om social hållbarhet och artiklar kopplade till våra kommande byggprojekt i Stockholmsregionen. ...

Socialt hållbar stadsplanering

2018-10-18 Aktuellt Nyheter

En levande stad är så mycket mer än bara bostäder. Idrottsplatser, skolor, bibliotek och andra mötesplatser – kan SKB och andra byggherrar ta ett större ansvar för helheten? Det testas i det framväxande området Skärholmsdalen. ...

Bortglömd konst avtäcktes i Basaren

2018-09-26 Aktuellt Nyheter

När det gamla kvarteret Basaren 1 från 30-talet högst upp på Hantverkargatan revs för några år sedan kom en väggmosaik i dagen. Den stora mosaiken har nu konserverats och restaurerats och avtäcktes nyligen på en av väggarna i det nya bostadshuset som SKB byggt på samma plats. ...