Utökat samarbete med Läxhjälpen i Husby

Under coronapandemin har Läxhjälpen varit extra viktig och nu utökar vi samarbetet för att hjälpa fler elever. SKB har 500 lägenheter i Husby och Tensta, där vi sedan 2017 har samarbetat med Läxhjälpen för att ge högstadieelever på Husbygårdsskolan stöd i att nå gymnasiebehörighet. ...