Barn ska få lov att vara barn

Visst ska fler barn få ett sommarlov värt namnet! Därför stödjer vi Stockholms Stadsmissions arbete för barn och unga. För många barn som lever i ekonomisk utsatthet kan sommarlovet präglas av ensamhet och tristess, men Stadsmissionen ger dem en chans till goda sommarminnen. ...

Grattis SKB 105 år

Idag är det 105 år sedan SKB bildades och vi förvaltar fortfarande alla kooperativa hyresrätter vi byggt sedan dess. Vi kallar det evighetsförvaltning – ett hållbart sätt att ta ett grönt ansvar, vara en aktiv samhällsbyggare och ha en sund ekonomi. ...

Bättre sommarlov med Läxhjälpen

Med knappt två veckor kvar till sommarlovet känns det tryggare att gå ut nian och känna att betygen räcker till för gymnasiet. Vi stödjer Läxhjälpens vision att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid och har frågat en niondeklassare och en läxhjälpare hur det funkar. ...

Rundabordssamtal med bostadsministern

Vi har deltagit i jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevis digitala rundabordssamtal med bygg- och fastighetssektorn. Styrelseordförande Charlotte Axelsson presenterade SKB, kooperativ hyresrätt och vikten av att bygga blandat. ...

Starkt hållbarhetsresultat leder framåt

Vi tog flera steg mot större hållbarhet under 2020 – minskad användning av fossila bränslen, mer solenergi och miljöklassning av flera fastigheter. Nu går vi vidare med trygghetsbesiktning, ökad biologisk mångfald och fler hållbara val för boende. ...