Ökad dialog med våra medlemmar

Nu har vi resultatet från den första undersökningen med vår digitala medlemspanel. Temat denna gång var hållbarhet. Undersökningen visar att majoriteten av våra medlemmar tycker att SKBs hållbarhetsarbete är viktigt. ...

Ny framtidsrapport visar kooperationens viktiga roll

Rapporten ”Kooperation på framtidens villkor” visar att kooperativa och ömsesidiga företag som SKB kan bidra till att lösa framtidens utmaningar. Det är verksamhetens kärna av demokrati, ansvarstagande och hållbarhet som bidrar. Det är ämnen som också lockar den unga generationen. ...

360 nya kooperativa hyresrätter under byggnation

I Bromma, Hagastaden och Uppsala pågår byggnation av totalt 364 kooperativa hyresrätter, fördelade på tre projekt med olika karaktär. Medan våning läggs till våning i kvarteret Docenten i Rosendal i Uppsala, så genomförs nu lednings- och gatuarbeten vid våra projekt i huvudstaden. ...