Många svenskar positiva till kooperation

2019-08-27 Aktuellt Nyheter

En färsk undersökning visar att många har en positiv inställning till kooperativa företag och föreningar. De främsta fördelarna man ser med kooperativa företag och föreningar är att de ägs av sina medlemmar och att det finns möjlighet till inflytande. De yngre, mellan 26 och 35 år, ser möjligheten till inflytande som mer positivt än de äldre gör. ...

Effektiv minskning av fastigheternas klimatpåverkan

2019-08-23 Aktuellt Nyheter

Energianvändningen för uppvärmning minskar med minst 30 % per år när vi installerar värmeåtervinningssystem i äldre fastigheter. Värmeåtervinning ger en omedelbar minskning av fastigheternas klimatpåverkan, eftersom de behöver mindre fjärrvärme. ...

Uppsala lockar tusentals stockholmare

2019-08-08 Aktuellt Nyheter

En tydlig trend syns – fler flyttar från Stockholm till Uppsala. Enligt de senaste 10 årens befolkningsstatistik ökar flyttlassen och idag ser vi att 3 000 personer per år flyttar norrut. ...

Spänstig debatt om blandade bostadsformer

2019-07-05 Aktuellt Nyheter

Det var högt i tak när SKB tillsammans med andra bostadsaktörer under årets Almedalsvecka diskuterade vikten av blandade upplåtelse- och bostadsformer med politiker på både nationellt och lokalt plan. ...

Grattis SKB!

2019-06-20 Aktuellt Nyheter

Det är få förunnat att ha verkat i över ett sekel och fortfarande vara aktiv och utvecklingsfokuserad. I juni fyller SKB 103 år. Med vår upplåtelseform kooperativ hyresrätt bidrar vi till en hållbar stadsbyggnad i sex kommuner.  ...