Utökat samarbete med Läxhjälpen i Husby

Under coronapandemin har Läxhjälpen varit extra viktig och nu utökar vi samarbetet för att hjälpa fler elever. SKB har 500 lägenheter i Husby och Tensta, där vi sedan 2017 har samarbetat med Läxhjälpen för att ge högstadieelever på Husbygårdsskolan stöd i att nå gymnasiebehörighet. ...

Tolv våningar med nya kooperativa hyresrätter

Kvarteret Lysosomen i Hagastaden växer nu på höjden och de 128 kooperativa hyresrätterna beräknas vara färdiga för inflyttning våren 2023. Samtidigt bygger vi ytterligare 236 lägenheter i Bromma och Uppsala, där kvarteret Docenten i Uppsala har första inflyttning redan nu i augusti. ...

Barn ska få lov att vara barn

Visst ska fler barn få ett sommarlov värt namnet! Därför stödjer vi Stockholms Stadsmissions arbete för barn och unga. För många barn som lever i ekonomisk utsatthet kan sommarlovet präglas av ensamhet och tristess, men Stadsmissionen ger dem en chans till goda sommarminnen. ...

Grattis SKB 105 år

Idag är det 105 år sedan SKB bildades och vi förvaltar fortfarande alla kooperativa hyresrätter vi byggt sedan dess. Vi kallar det evighetsförvaltning – ett hållbart sätt att ta ett grönt ansvar, vara en aktiv samhällsbyggare och ha en sund ekonomi. ...