Starkt hållbarhetsresultat leder framåt

Vi tog flera steg mot större hållbarhet under 2020 – minskad användning av fossila bränslen, mer solenergi och miljöklassning av flera fastigheter. Nu går vi vidare med trygghetsbesiktning, ökad biologisk mångfald och fler hållbara val för boende. ...

Boende bortom pandemin

Flexibla lägenheter och nya kollektivboenden. Större och grönare gårdar. Och platser för oväntade fysiska möten. Tre unga arkitekter utvecklar sina tankar om framtidens stad i det senaste numret av Vi i SKB. ...

100 år av fastigheter blir miljöklassade

Våra tre pågående nybyggnationer av kooperativa hyresrätter i Hagastaden, Nockeby och Uppsala befinner sig i olika stadier, men alla byggs för certifiering enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Samtidigt fortsätter arbetet med att miljöklassa de befintliga fastigheterna, där de äldsta är över hundra år gamla. ...

Hög produktion av kooperativa hyresrätter

Vår års- och hållbarhetsredovisning 2020 summerar ett år med fler pågående byggprojekt än tidigare. Därtill har vi tilldelats nya markanvisningar och nominerats till Årets Fastighetsbolag. Ekonomin är fortsatt stark och värdet på SKBs 146 fastigheter var vid årets slut 26,6 miljarder kronor. ...

Debatt om ett hållbart samhälle

Låt oss bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Sverige har under en längre tid saknat en sammanhållen bostadspolitik. Men det är kommunerna som sitter på besluten, skriver vd Eva Nordström i ett debattinlägg som publicerats på Mitti:s lokaltidningars debattsida. ...

Jämställt ledarskap i SKB

Både när det gäller ledning och styrelse har SKB ett jämställt ledarskap. Vi har dessutom både kvinnlig vd och kvinnlig ordförande. En undersökning visar att kooperativa företag genomgående har en mer jämställd representation än andra företag. ...

Nytänkande och utveckling

Digitaliseringen av SKB tog ett stort steg framåt under 2020, då vi snabbt ställde om till nya förutsättningar samtidigt som tidigare planer drevs vidare. Flera nya digitala lösningar lanserades för medlemmar, förtroendevalda och medarbetare. ...