Till nyhetsarkivet

Hur fick SKB-kvarteren sina namn?

Det går mode i allt – också i namn på geografiska områden. Men vem bestämmer vad stadens alla gränder, gator och torg ska heta? Varför blev det just Madängsgatan och kvarteret Muddus?

I nya bostadsområden ska många gator och kvarter döpas på en gång. Då går uppdraget till Stockholms stads namnberedning. Den består bland annat av namnforskare, museiföreträdare och språkvetare. De ska hitta nya namn på gator, kvarter och stadsdelar. Efter grundliga efterforskningar i historia och geografi lämnar de förslag till stadsbyggnadsnämnden där politikerna fattar formellt beslut.

– Att hitta namn är inte alltid helt lätt, säger Staffan Nyström, tidigare ordförande för namnberedningen. De ska vara enkla att uttala och stava, och får inte missförstås av till exempel ambulans, polis eller posten. Därför finns det inte två likadana adresser inom kommunen.

Nationalparker, naturreservat och ängsbruk

Ett exempel är Norra Djurgårdsstaden, som ligger nära kungliga nationalstadsparken.

– Kvarteren är döpta efter svenska nationalparker och naturreservat. När vi väl kom på temat var det ganska lätt att hitta namnen. Vi gick helt enkelt igenom listor på vad som fanns.

Några av förslagen resulterade i kvarteren Muddus, där SKB har hundra lägenheter, samt Kosterhavet och Tyresta. Eftersom delar av Norra Djurgårdsstaden tidigare hette Storängen gav namnberedningen ”ängsbruk” som förslag på tema för gatunamnen i området. SKB-adresserna Lövängs- respektive Madängsgatan och Storängstorget är resultat av det.

Du kan läsa om fler kvarters- och gatunamn i senaste Vi i SKB.

Kvarteret Muddus, Norra Djurgårdsstaden

Kvarteret Muddus fick sitt namn efter en nationalpark. Madängsgatan, som passerar kvarteret, namngavs utifrån temat ”ängsbruk”. Foto: baraBild

Text: Elisabeth Krogh

2022-12-02