Viktiga aktiviteter i höst

2023-08-28 Föreningsnyheter

I september hålls en extrastämma för att fatta beslut om styrelsens förslag om stadgerevision. I oktober blir det möte med diskussion och inspiration för sammankallande i kvartersråden och i november blir det fullmäktigedag. ...

Ordinarie föreningsstämma 2023

2023-05-29 Föreningsnyheter

Lördag 27 maj hölls SKBs ordinarie föreningsstämma. 87 röstberättigade fullmäktigeledamöter var på plats, tillsammans med andra förtroendevalda medlemmar, motionärer, samt tjänstemän från SKB. ...

Dags för föreningsstämma

2023-05-17 Föreningsnyheter

Lördag 27 maj genomförs den ordinarie föreningsstämman, som är SKBs högsta beslutande organ. Då deltar SKBs fullmäktigeledamöter, det vill säga representanter från hyresmedlemmarna i varje kvarter och för de köande medlemmarna. ...

Medlemsmöten i vår

2023-03-01 Föreningsnyheter

Under perioden 17 april till 3 maj genomförs ordinarie medlemsmöten för hyresmedlemmar och den 8 maj är det köande medlemmars medlemsmöte. ...

Medlemsbevis, motioner och nomineringar

2023-01-06 Föreningsnyheter

Årets första två månader är händelserika. I slutet av januari skickades medlemsbevisen ut och den 28 februari ska valberedningen ha fått in nomineringar av kandidater till förtroendeposter inom SKB. ...

Stadgeändring steg 1

2022-12-19 Föreningsnyheter

Styrelsen föreslår en stadgeändring som bland annat innebär att medlemsinsatsen höjs från 20 000 kr till 30 000 kr. Förslaget ska behandlas av två stämmor 2023. ...

Tema engagemang i Vi i SKBs höstnummer

2022-10-25 Föreningsnyheter

Varannan svensk engagerar sig på ett eller annat sätt i ideellt arbete och föreningsliv. Undersökningar visar att de mår bättre och känner meningsfullhet i livet. Men stämmer det verkligen? Det försöker vi ta reda på i höstnumrets temadel. ...