Till nyhetsarkivet

Alla hus får högsta möjliga effektivitet

Arbetet för effektivare energianvändning innebär att vi strävar efter att certifiera alla nya kvarter enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Men vi arbetar också aktivt med att göra energianvändningen i våra befintliga fastigheter ännu mer effektiv.

– Eftersom vi aldrig sålt något av våra hus har vi ett evighetsperspektiv på våra fastigheter. Och då går det inte att bara låta saker vara som de alltid har varit. Samtidigt har olika fastigheter olika förutsättningar och därför kan vi inte göra exakt samma åtgärder på alla våra hus, säger fastighetsutvecklingschef Johan Jarding.

Bland det som märks tydligast för våra boende finns åtgärder som byte av fönster, byte av blandare i kök och badrum, samt montering av solceller. Idag har SKB sju anläggningar som hittills under 2022 har gett 146 MWh.

Syns inte, men märks desto mer

De flesta åtgärderna för effektivare energianvändning är inte lika synliga: Fastigheternas värmesystem förbättras genom exempelvis injustering, installation av värmeåtervinning, byte av belysning, undercentraler, fläktmotorer och termostatkroppar, tilläggsisolering och bergvärme.

– Ett annat exempel är referensgivare för bättre styrning av rumstemperatur. Givaren monteras på vägg i lägenheten och märks knappt för den boende, men gör stor skillnad för energianvändningen. Referensgivaren läses av via vårt drift- och övervakningssystem. I och med att samtliga lägenheter får en givare kan vi göra punktinsatser för just den lägenheten där temperaturen avviker, i stället för en generell höjning av hela fastigheter, säger fastighetsutvecklingschef Johan Jarding.

23 procent lägre energianvändning

Målet med alla åtgärder är att SKBs totala energianvändning år 2030 ska vara 30 procent lägre jämfört med år 2007. År 2021 var vår energianvändning 23 procent lägre. Vill du själv påverka så kan du framför allt göra det genom att förändra egna vardagsrutiner. Det handlar om att till exempel duscha kortare tid, möblera så att värmen kan cirkulera bra i lägenheten, släcka lampan i tomma rum och tvätta fulla maskiner. Du hittar fler tips i Grönt boende.

Solceller på taket till kvarteret Maltet.

Bland de synliga åtgärderna för effektivare energianvändning finns SKBs sju anläggningar med solceller. Foto: SKB/Christer Lindoff

2022-11-09