Till nyhetsarkivet

Stadgeändring steg 1

Styrelsen föreslår en stadgeändring som bland annat innebär att medlemsinsatsen höjs från 20 000 kr till 30 000 kr. Förslaget ska behandlas av två stämmor 2023.

Under 2023 kommer förslaget till stadgeändring att läggas fram för den ordinarie föreningsstämman och för en extra föreningsstämma. Om förslaget går igenom kommer de ändrade stadgarna att börja gälla från och med 2024.

Syftet med förslagen i steg 1 av stadegändringen är att öka tillflödet av kapital till föreningen och att stadgarna ska stämma överens med ändringar som gjorts i lagstiftning. Konkret så innebär förslaget bland annat att begreppet ”bosparande” helt ersätts med ”medlemsinsats”, att den obligatoriska medlemsinsatsen som alla medlemmar sparar till höjs från 20 000 kr till 30 000 kr, samt att den lägsta upplåtelseinsatsen höjs till 30 000 kr.

Här kan du läsa mer om vad det här förslaget innebär konkret för dig som medlem.

Här kan du läsa mer om processen för ändrade stadgar i SKB (du måste vara inloggad för att läsa sidan).

2022-12-19