Ordinarie föreningsstämma 2024

2024-06-03 Föreningsnyheter

Den ordinarie föreningsstämman hölls 1 juni. Drygt hundra röstberättigade fullmäktigeledamöter var på plats, tillsammans med andra förtroendevalda medlemmar, motionärer, samt tjänstemän från SKB. ...

Möt SKBs nya styrelseledamöter

2024-06-03 Aktuellt Nyheter

Vid SKBs ordinarie föreningsstämma valdes Reinhold Lennebo till ny ordförande i SKB. Samtidigt välkomnades ytterligare två nya styrelseledamöter, Åke Larsson och Atusa Rezai. Mona Finnström, tidigare suppleant valdes in som ordinarie styrelseledamot. ...

Alla kan bidra till biologisk mångfald

2024-05-22 Aktuellt Nyheter

I dag är det den internationella dagen för biologisk mångfald. Med våra många fastigheter och tillhörande bostadsgårdar är SKB en viktig aktör för att utveckla och gynna den biologiska mångfalden. ...

Dags för föreningsstämma

2024-05-16 Föreningsnyheter

Lördag 1 juni genomförs den ordinarie föreningsstämman, som är SKBs högsta beslutande organ. Då deltar SKBs fullmäktigeledamöter, det vill säga representanter från hyresmedlemmarna i varje kvarter och för de köande medlemmarna. ...

Bättre temperatur i lägenheterna

2024-05-07 Aktuellt Nyheter

Vi jobbar ständigt med att återvinna energi och öka effektiviteten. En åtgärd som har gjort direkt skillnad hemma hos våra boende är att vi installerat referensgivare i lägenheterna. ...