Engagerad förening

2023-11-22 Aktuellt Nyheter

Fullmäktigedagen 2023 blev en mötesplats fylld av samtal, information och utbyte av erfarenheter. Våra förtroendevalda visade nyfikenhet, engagemang, kunskap och en vilja att utveckla SKB och föreningen framåt. ...

SKB-kvarter blir trygghetscertifierade

2023-10-26 Aktuellt Nyheter

I det fortsatta arbetet att stå stadigt i en skakig värld, arbetar vi kontinuerligt med trygghet och välbefinnande för de boende. Som ett led i detta arbete trygghetscertifieras nu tolv av våra kvarter. ...