city-q-c-613-415-10

Nyproduktion

SKB beräknar att ha påbörjat bygget av cirka 1 550 lägenheter i regionen fram till år 2027.

Just nu bygger vi 122 nya lägenheter i kvarteret Docenten. De blir Uppsalas första kooperativa hyresrätter. Spaden sattes i marken i slutet av oktober 2019. Docenten har ett varierande antal våningar – mellan sex till tio. Liksom alla SKBs nyproduktionsprojekt omfattas fastigheten av SKBs miljöprogram för nybyggnation.