city-q-c-613-415-10

Nyproduktion

SKB beräknar att ha påbörjat bygget av cirka 1 450 lägenheter i regionen fram till år 2026.

Just nu bygger vi 122 nya lägenheter i kvarteret Docenten. De blir Uppsalas första kooperativa hyresrätter. Spaden sattes i marken i slutet av oktober 2019. Docenten får ett varierande antal våningar – mellan sex till tio. Liksom alla SKBs nyproduktionsprojekt omfattas fastigheten av SKBs miljöprogram för nybyggnation.