Fortsatt digital utveckling

2023-12-05 Aktuellt Nyheter

Nya enklare sätt att få service, få svar på frågor och utföra ärenden är de tydligaste exemplen på SKBs digitala utveckling. För precis som vi fortsätter bygga, så fortsätter vi utveckla vår service till medlemmarna. ...

Engagerad förening

2023-11-22 Aktuellt Nyheter

Fullmäktigedagen 2023 blev en mötesplats fylld av samtal, information och utbyte av erfarenheter. Våra förtroendevalda visade nyfikenhet, engagemang, kunskap och en vilja att utveckla SKB och föreningen framåt. ...

SKB-kvarter blir trygghetscertifierade

2023-10-26 Aktuellt Nyheter

I det fortsatta arbetet att stå stadigt i en skakig värld, arbetar vi kontinuerligt med trygghet och välbefinnande för de boende. Som ett led i detta arbete trygghetscertifieras nu tolv av våra kvarter. ...

Extra stämma tog steg framåt

2023-09-22 Aktuellt Nyheter

Höstens extra föreningsstämma samlades och tog beslut om det första steget till stadgeförändring i SKB. Vid mötet lyftes SKB som en levande förening i förändring. ...