Vad är evighetsförvaltning?

Vi brukar säga att vi ”förvaltar våra hus för evigt”. Men vad innebär det i praktiken? I det senaste numret av Vi i SKB får vi svar av tre personer som arbetar med nyproduktion, förvaltning och underhåll. ...

Fortsatt satsning på hållbarhet

Vi uppnår eller överträffar många av våra hållbarhetsmål. Bland annat har det största klimatavtrycket, utsläpp från fjärrvärme, minskat med 46 procent under den senaste treårsperioden. Detta tack vare egna energibesparingar och fjärrvärmeleverantörernas klimatarbete. ...

Älskade kök i Vi i SKBs vårnummer

Köket är hemmets hjärta. Det är där vi samlas, umgås, söker trygghet, värme och skratt. Men har det alltid varit så eller har köket förändrats genom historien? Och hur ser framtidens kök ut? Läs vårnumrets temadel Älskade kök. ...

Ett starkt och stabilt år

SKBs års- och hållbarhetsredovisning 2021 sammanfattar ett år med flera pågående byggprojekt, nya markanvisningar, etablering i ett nytt län och en plan om att byggstarta 1 600 nya kooperativa hyresrätter fram till 2028. ...

Fler ambassadörer i kvarteren

Kvarterens hållbarhetsambassadörer är en del av vår satsning Grönt boende. De utsågs till att börja med i ett fåtal utvalda SKB-kvarter, men intresset bland kvarteren växer och hållbarhetsambassadörerna blir fler. ...

SKB har fått Kundkristallen – igen!

För nionde gången har vi fått priset Kundkristallen vid Benchmark Event, den här gången för ”Högsta produktindex” bland bostadsföretag i Sverige. Dessutom var SKB nominerade i tre ytterligare klasser. Kundkristallen baseras på vad våra boende själva tycker. ...