Till nyhetsarkivet

Jämställd ledning i SKB

När det gäller ledning och styrelse har SKB ett jämställt ledarskap. Dessutom har vi både kvinnlig vd och kvinnlig ordförande. En undersökning inför den internationella kvinnodagen visar att kooperativa företag generellt sett har en mer jämställd representation än andra företag.

I de kooperativa företagen har 29 procent en kvinna som vd, vilket kan jämföras med 12,5 procent hos börsbolagen. När det kommer till ordförandeposten har 21 procent av de kooperativa företagen en kvinna på posten, medan motsvarande siffra hos börsbolagen är 9 procent.

– Eftersom den kooperativa verksamhetsformen bygger på principer om delaktighet, rättvisa och öppenhet, så blir jämställdheten också självklar. Det är viktigt för SKB att vi har en jämställd ledning, men också att vi generellt sett även arbetar både för att öka andelen kvinnliga medarbetare inom mansdominerade yrkesroller och manliga medarbetare i kvinnodominerade yrken säger vd Ingrid Gyllfors.

Fördelarna är många med jämställdhet bland alla medarbetare. Om personalstrukturen representerar mångfalden av våra medlemmar så kan vi lättare förstå och möta medlemmarnas behov och preferenser. Och forskningen visar att jämställda organisationer tenderar att ha högre ekonomiska resultat och en mer inkluderande arbetskultur.

Cheferna har jämställd representation

I SKB är 57 procent av ledningsgruppen kvinnor och styrelsen utgörs av 43 procent kvinnor. Kooperativa företag har genomgående en mer jämställd representation än andra företag enligt Svensk Kooperation, som undersökt de 100 största kooperativa företagen och jämfört dem med börsbolagen.

– Vår chefsgrupp är ett bra exempel på att fastighetsbranschen har fler kvinnor på ledande positioner är många andra, med 48 procent kvinnor bland cheferna. Bland våra hantverkare och fastighetsskötare har vi inte nått riktigt dit än, men en mer balanserad könsfördelning även i de praktiska yrkena är så klart något vi strävar efter, säger vd Ingrid Gyllfors.

Läs gärna mer om Svensk Kooperations jämförande siffror här.

Två fastighetsskötare i grönskande utemiljö

SKB arbetar för att öka andelen kvinnliga medarbetare inom de mansdominerade yrkesrollerna. Foto: Karin Alfredsson

2024-03-08