Till nyhetsarkivet

SKB behåller högt kreditbetyg

Vi får ett oförändrat och högt kreditbetyg av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s. Efter den årliga genomgången stannar betyget kvar på AA-.

Med kreditbetyget AA- behåller vi ratingen som SKB har haft sedan 2012.

– I ett marknadsläge som är osäkert och på olika sätt utmanande, så är vi så klart stolta över att kreditbetyget förblir oförändrat, säger vd Ingrid Gyllfors.

Vid årsskiftet uppgick SKBs låneportfölj till 4,5 miljarder kronor och belåningsgraden var cirka 17 procent mot bedömt marknadsvärde på 26 miljarder kronor (2023/2024).

Huvuduppgiften för vår finansverksamhet är att långsiktigt trygga finansieringen av verksamheten, med ett begränsat finansiellt risktagande. Upplåningen sker genom utgivande av företagscertifikat och obligationer, samt via den traditionella bankmarknaden. En del av upplåningen är projektorienterad och sker genom Europeiska Investeringsbanken (EIB).

Foto från marken mot himlen med två av fasaderna från husen i kvarteret Lysosomen

SKB får ett oförändrat och högt kreditbetyg av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s. Foto: baraBild

2024-04-15