Till nyhetsarkivet

Efter 100 år utvecklar vi fortfarande det hållbara boendet

Lärlingsprogrammet SKB Academy och inititativet ”Grönt boende” bidrar till gemenskap och trygghet. Vi är nästan framme vid målet om helt grön finansiering. Det är några framsteg vi rapporterar om i den senaste hållbarhetsredovisningen.

SKB grundades redan 1916 och arbetar integrerat på både nya och etablerade sätt för ett hållbart boende. Vår ekonomiska hållbarhet representeras av målet att ha 100 procent grön upplåning senast 2024. Genom gröna obligationer, företagscertifikat och banklån kunde vi uppnå 97 procent redan vid slutet av 2023. Medel som lånas inom ramen för grön upplåning finansierar särskilt miljöinriktade fastigheter, för lägre klimatpåverkan och energianvändning.

Bilpooler och laddplatser

Konceptet ”Grönt boende” ska underlätta för medlemmarna att göra ”grönare” val och årets tema är att minska avfallet. 2023 låg fokus på minskad energianvändning och varmvattenförbrukning. Utanför årets tema pågår även löpande åtgärder, som att öka antalet bilpooler i kvarteren och ge större möjligheter till elbilsladdning.

– Grönt boende handlar om att det ska vara lätt att göra rätt. Till exempel bygger vi löpande ut garage- och parkeringsplatser med laddmöjlighet. Hittills är det nära 350 platser fördelade på 45 kvarter och fler ska det bli, säger Annika Ekengren, hållbarhetsansvarig på SKB.

SKB Academy för fler unga fastighetsskötare

Egna fastighetsskötare i kvarteren har alltid varit självklart för oss. Att sträva efter att ge fler unga chans till arbete är en uppgift för SKB som samhällsbyggare. Därför har lärlingsprogrammet SKB Academy lanserats för att öppna en väg in i fastighetsskötaryrket. Genom att kombinera arbete, teori och utbildning lär de sig yrket samtidigt som de får betalt.

Med egen personal på plats blir det tryggare i kvarteren och de bidrar till ett hållbart boende där hyresgästerna trivs. Vi har också valt att trygghetsbesiktiga samtliga fastigheter och under 2023 har tolv kvarter även trygghetscertifierats, vilket bekräftar att de uppfyller högt ställda trygghetskrav.

Här kan du läsa hållbarhetsredovisningen.

SKB Academy öppnar en väg in i fastighetsskötaryrket för unga. Foto: bara Bild

2025-04-26