Till nyhetsarkivet

Öka din erfarenhet och påverka

Vi är väldigt glada över alla medlemmar som är engagerade i vår förening. Kanske är du en av dem? Som du säkert vet är det hög tid att välja representanter till SKBs fullmäktige.

De årliga ordinarie medlemsmötena för SKBs köande respektive boende medlemmar hålls inom kort, under slutet av april och början på maj. Att delta på medlemsmöten är ett bra sätt för dig som SKB-medlem att hålla dig informerad om vad som är på gång i föreningen.

Att representera medlemmarna i fullmäktige är en möjlighet att vara med och påverka ditt framtida boende och föreningens utveckling. Engagera dig här och utveckla dina styrkor och bredda din erfarenhet.

Medlemsmötet för köande medlemmar hålls 14 maj, medan kvartersråden håller möten under perioden 22 april till och med 8 maj. 2024 är det kvarteren söder om Slussen som ska välja fullmäktigeledamöter och suppleanter för en mandatperiod på två år.

Är du också intresserad av att engagera dig i SKB? Här kan du läsa mer.

Utveckla dina styrkor, fördjupa kunskaperna och påverka ditt framtida boende! Foto: Karin Alfredsson

2024-04-19