Till nyhetsarkivet

Fortsatt byggnation för medlemmarna

På en avvaktande marknad där många bostadsföretag trampat på bromsen har SKB fortsatt bygga enligt plan. Under 2023 färdigställdes 128 kooperativa hyresrätter och spadtag togs för ytterligare 229 lägenheter. Samtidigt växer vi som förening och hade 93 155 medlemmar vid årets slut.

När 2023 summeras är den finansiella ställningen fortsatt stark, med en omsättning på 907 (841) miljoner kronor och ett överskott på 105 (132) miljoner. Det totala värdet på våra 148 fastigheter var 26,1 miljarder.

– Trots ett utmanande år med stigande kostnader har vi en fortsatt stabil ekonomi och med ett starkt kreditbetyg. Det medförde goda lånevillkor och att kostnaderna inte har ökat lika kraftigt hos oss som hos många andra bostadsföretag, säger vd Ingrid Gyllfors.

SKB är en kooperativ hyresrättsförening och det är mycket tack vare vår upplåtelseform och sunda finanser som vi har kunnat fortsätta bygga enligt plan. Även SKB drabbas av stigande kostnader, men det finns ett viktigt skäl till att byggnationen fortsätter: medlemmarna.

– SKB fortsätter att växa som förening och många medlemmar väntar på bostad, så vi behöver hålla en rimlig byggtakt, det är vår uppgift, säger Ingrid Gyllfors.

Under året har 509 kooperativa hyresrätter varit under produktion, varav 128 lägenheter färdigställdes under våren i kvarteret Lysosomen i Hagastaden, medan bygget av kvarteret i Torshamn i Kista fortsatte.

Vi tog två nya spadtag, för kvarteret Ananasen på östra Södermalm i Stockholm, där 153 lägenheter ska uppföras och för kvarteret Modellören i Gustavsbergs hamn, med 76 nya lägenheter. Värmdö blir därmed den åttonde kommunen som vi etablerar oss i. Samtidigt fick vi en markanvisning av Stockholms stad för 134 nya bostäder på Årstafältet. Fram till 2031 planeras byggstart för cirka 1 250 lägenheter.

Ett grönare och tryggare boende med SKB

Hållbarhetsarbetet fortsatte på flera fronter. SKB:s koncept ”Grönt boende” syftar till att underlätta för medlemmar att göra ”grönare” val och årets tema var minskad energianvändning och varmvattenförbrukning.

– Det ska vara enkelt att göra rätt. Tillsammans med boende och våra hållbarhetsambassadörer har vi bland annat jobbat med konkreta energispartips och en checklista för att hitta energitjuvar i våra fastigheter, säger Ingrid Gyllfors.

På byggnationssidan pågår ett ständigt utvecklings- och innovationsarbete med miljön och de boendes bästa i fokus. Ett kvitto på detta är kvarteret Docenten i Uppsala, som efter den första energideklarationen visar att energianvändningen var 42 procent lägre än myndighetskraven. Även finansiering av nyproduktionen är ”grön”. ”Gröna” obligationer, företagscertifikat och banklån stod för 97 procent av SKB:s upplåning. Målet 2024 är 100 procent.

Ett hållbart boende är också ett boende där hyresgästerna trivs och känner sig trygga. Därför har vi valt att trygghetsbesiktiga samtliga fastigheter och under året har tolv kvarter även trygghetscertifieras, vilket bekräftar att de uppfyller högt ställda trygghetskrav.

Välkommen att läsa SKBs års- och hållbarhetsredovisning 2023 här.

Läs gärna mer om SKBs nybyggnation här.

SKB 2023 i korthet

  • 148 fastigheter (147 st år 2022)
  • 8 484 kooperativa hyresrätter (8 355)
  • 93 155 medlemmar (92 792)
  • 105 mkr resultat (132)
  • 907 mkr nettoomsättning (841)
  • 1 257 lägenheter beräknas byggstarta fram till 2031
Två föreningsstämmor hölls under året

Den ordinarie föreningsstämman hölls i maj och i september hölls en extra föreningsstämma som tog beslut om stadgeförändring i SKB. En modernisering av SKBs stadgar gjordes. Syftet var att dels bibehålla den höga soliditeten i föreningen, dels att stadgarna skulle stämma överens med ändringar som gjorts i lagstiftningen.

 
Konstnären Anna Pajak vid ett av sina konstverk i kvarteret Lysosomens trapphus

Under 2023 flyttade SKBs medlemmar in i kvarteret Lysosomen i Hagastaden. Varje nytt kvarter har unik konst på plats, Anna Pajak sitter vid ett av sina konstverk i Lysosomen. Foto: baraBild

2024-04-03