SKB-kvarter blir trygghetscertifierade

2023-10-26 Aktuellt Nyheter

I det fortsatta arbetet att stå stadigt i en skakig värld, arbetar vi kontinuerligt med trygghet och välbefinnande för de boende. Som ett led i detta arbete trygghetscertifieras nu tolv av våra kvarter. ...

Extra stämma tog steg framåt

2023-09-22 Aktuellt Nyheter

Höstens extra föreningsstämma samlades och tog beslut om det första steget till stadgeförändring i SKB. Vid mötet lyftes SKB som en levande förening i förändring. ...