Till nyhetsarkivet

Levande förening utvecklas med tiden

Höstens föreningsaktiviteter handlar om utbildning och nätverkande. Om att SKB behöver vara en levande förening i förändring och utvecklas med det omgivande samhället.

På årets kvartersrådsdag var det övergripande temat hur SKB fortsätter utvecklas med tiden. Där möttes sammankallande och hållbarhetsambassadörer från våra kvartersråd och lyssnade, nätverkade och delade upplevelser om engagemanget i kvarteren.

Stärkt engagemang

Vi har också hunnit genomföra ett par intressanta utbildningstillfällen för engagerade medlemmar. Våra nya förtroendevalda fick en genomgång av allt de behöver veta och förstå om sina nya roller som företrädare för föreningen.

Nytt för i år är en styrelseutbildning för unga köande medlemmar, som inleddes i oktober. Den ger en unik möjlighet att bygga nätverk, lära sig mer om styrelsearbete och fördjupade kunskaper om gruppdynamik. Utbildningen ska stärka engagemanget och rusta deltagarna för framtida roller och uppdrag, såväl inom SKB som utanför.

Överblicksbild över SKBs samlade hållbarhetsambassadörer och sammankallande på kvartersrådsdagen 2023

På kvartersrådsdagen möttes sammankallande och hållbarhetsambassadörer från kvartersråden. Foto: Anna Jonsson/SKB

2023-10-24