Till nyhetsarkivet

SKB-kvarter blir trygghetscertifierade

I det fortsatta arbetet att stå stadigt i en skakig värld, arbetar vi kontinuerligt med trygghet och välbefinnande för de boende. Som ett led i detta arbete trygghetscertifieras nu tolv av våra kvarter.

Trygghetscertifiering av fastigheterna betyder att de uppfyller trygghetskraven som undersöks vid en specifik besiktning. Den visar även att fastighetsägaren tagit de boendes trygghet på allvar och gjort alla åtgärder för att förebygga brott på platsen.

– Certifieringsarbetet har inte bara höjt säkerhetsnivån för våra boende, utan även ökat vår interna kunskap kring trygghetsskapande åtgärder. Det är något vi kommer ha stor nytta av både när vi bygger nytt och förvaltar alla våra befintliga hus, säger förvaltningschef Madeleine Brisère.

Trygghetsåtgärder efter besiktningar

De SKB-kvarter som nu certifieras är Köksfläkten, Välmågan, Kronogården, Kroken, Kappseglingen, Maltet, Tant Brun, Tant Gredelin, Nya Lillsjönäs, Agendan och Skrönan, samtliga i Stockholm, samt Docenten i Uppsala.

Arbetet med förbättringar av tryggheten i boendet har pågått länge. Det intensifierades 2021, då hela fastighetsbeståndet trygghetsbesiktades av Svensk Trygghetscertifiering AB. Resultatet av det ligger till grund för det fortsatta arbetet med åtgärder för trygghet och välbefinnande i kvarteren.

– Vi kommer att fortsätta utveckla vårt arbete för att alla hyresmedlemmar ska trivas och känna sig trygga i sin boendemiljö. Tryggheten för våra boende är oerhört viktig, säger förvaltningsprojektledare Cenny Rondahl.

Två SKB-anställda och en representant för Svensk Trygghetscertifiering AB ler mot kameran.

Kvarteret Kroken skyltar nu med trygghetscertifiering. Från vänster Cenny Rondahl, SKB, Per Hellqvist, SKB, Lennart Levander, Svensk Trygghetscertifiering. Foto: Jon Buscall

2023-10-26