Till nyhetsarkivet

Extra stämma tog steg framåt

Höstens extra föreningsstämma samlades och tog beslut om det första steget till stadgeförändring i SKB. Vid mötet lyftes SKB som en levande förening i förändring.

Stämman inleddes med en intervju på scenen, med Anneli Renström från kvartersrådet i kvarteret Filthatten. Hon berättade om vikten av att engagera sig för att få kontakt med andra, att ha närheten och ett levande kvarter.

Sedan genomfördes den extra stämman i god ordning och tog sig an beslutet om styrelsens förslag till stadgerevision steg 1. För första gången användes ett digitalt verktyg för röstning. Beslutet om att säga ja till förslaget om stadgeändring togs med klar majoritet.

Första steget i förändringen av stadgarna

Förslaget till stadgerevision steg 1 omfattar tillflöde av kapital till föreningen och anpassning av stadgarna till följd av ändringar i lagen om ekonomiska föreningar. I huvudsak omfattas att

  • medlemsinsatsen (tidigare kallad bosparande) höjs från 20 000 kr till 30 000 kr.
  • den lägsta upplåtelseinsatsen höjs till 30 000 kr.
  • emissionsinsats tas bort, eventuella medel överförs till medlemsinsatsen.

I övrigt textändringar till följd av ändringar i lagen om ekonomiska föreningar. Läs mer om stadgeändringen här.

Alla förtroendevalda medlemmar hälsades också välkomna till höstens möten och träffar. De hittar du här, i föreningens kalendarium.

SKBs fullmäktige samlade till extra föreningsstämma 21 september 2023.

Höstens extra föreningsstämma samlades till beslut om det första steget i stadgeförändringsarbetet. Foto: SKB/Anna Jonsson

2023-09-22