Till nyhetsarkivet

Nytt lärlingsprogram för fastighetsskötare

Rekryteringen är klar till vårt nya initiativ – SKB Academy. Nu erbjuder vi unga en möjlighet att utbilda sig till fastighetsskötare i en miljö där teori varvas med praktiskt arbete.

Genom SKB Academy kombineras arbete, teori och utbildning, och det nya projektet erbjuder på så sätt en väg för unga in i fastighetsskötaryrket.

– Idén om SKB föddes för över hundra år sedan, ur viljan att tillsammans skapa ett bättre boende. Nu skapar vi ytterligare möjligheter till att, på ett hållbart sätt, bidra till en fortsatt växande region. Precis då som nu ser vi ett behov av att rekrytera, och i detta fall behövs en större bredd i ålder på fastighetsskötare. Detta är vårt sätt att bidra och ger unga personer en chans att lära sig yrket, säger Monika Gröning, chef förvaltare och boendeservice.

Arbetsuppgifterna för lärlingarna som deltar i SKB Academy är de vanliga för en fastighetsskötare; trädgårdsskötsel, städning och löpande reparationer, samt skötsel av inre och yttre miljö och arbetet sker i olika kvarter. Lärlingarna kommer under tiden i SKB Academy få en lärlingslön och tillgång till övriga förmåner som anställda på SKB har tillgång till, som friskvård och möjlighet till föräldralön.

– Målet är att vi ska ge unga chans att utbilda sig till fastighetsskötare, samtidigt är de under utbildningen en resurs för hela förvaltningen, säger Monika Gröning.

Erik Aahtila, fastighetsskötare, har rekryterats till tjänsten som arbetsledare för SKB Academy. Han började sin bana på SKB som sommarjobbare, fick sedan anställning som fastighetsskötare och leder nu lärlingsprogrammet.

– Vi ska anställa fyra ungdomar på lärlingsavtal och de ska tillsammans med mig utgöra vår första SKB Academy. Gruppen ska också kunna hoppa in i det dagliga arbetet och kunna schemaläggas i olika kvarter en kortare tid, när behov uppstår. Alla våra sommarjobbare har också fått information om möjligheten att söka, förklarar Erik Aahtila, arbetsledare för SKB Academy.

Arbetsledaren Erik Aahtila på väg in i en bil som det står SKB Academy på.

SKB Academy är ett nytt lärlingsprogram för fastighetsskötare. Erik Aahtila är arbetsledare för lärlingarna. Foto: SKB/Henrik Betnér

2023-10-10