Till nyhetsarkivet

Extra stämman tog beslut om stadgeändring

Höstens extra föreningsstämma samlades och tog beslut om det första steget till stadgeförändring i SKB. Vid mötet lyftes SKB som en levande förening i förändring och många förtroendevalda ses snart igen.

Stämman inleddes med en intervju på scenen, med Anneli Renström från kvartersrådet i kvarteret Filthatten. Sedan genomfördes den extra stämman i god ordning och tog beslut om styrelsens förslag till stadgerevision steg 1. För första gången användes ett digitalt verktyg för röstning. Beslutet om att säga ja till förslaget om stadgeändring togs med klar majoritet.

Första steget i förändringen av stadgarna

Förslaget till stadgerevision steg 1 omfattar tillflöde av kapital till föreningen och anpassning av stadgarna till följd av ändringar i lagen om ekonomiska föreningar. I huvudsak omfattas att

  • medlemsinsatsen (tidigare kallad bosparande) höjs från 20 000 kr till 30 000 kr.
  • den lägsta upplåtelseinsatsen höjs till 30 000 kr.
  • emissionsinsats tas bort, eventuella medel överförs till medlemsinsatsen.

I övrigt textändringar till följd av ändringar i lagen om ekonomiska föreningar. Läs mer om stadgeändringen här.

Alla förtroendevalda medlemmar hälsades också välkomna till att ses igen vid höstens möten och träffar. De hittar du här, på sidan På gång i föreningen.

2023-09-22