Till nyhetsarkivet

Fler kooperativa hyresrätter i södra Stockholm

Stockholms stad har tilldelat SKB en ny markanvisning i Gröndal. Samtidigt har beslut tagits att bygga fler bostäder i Vårberg och Bredäng där staden tillsammans med oss ska utreda möjligheten att utvidga de befintliga kvarteren. Totalt handlar det om 205 nya kooperativa hyresrätter i södra Stockholm.

Stockholm stad har givit SKB en ny markanvisning på Gröndalsvägen i Gröndal. Planen är att bygga 50 kooperativa hyresrätter längs med vägen, invid samt mitt emot existerande bebyggelse. I mitten på 1980-talet byggde vi fem kvarter i stadsdelen öster om Essingeleden.

Senare i vår inleds ett planarbete för att också utreda möjligheten att bygga fler bostäder invid våra existerande kvarter i Bredäng samt i Vårberg. I Bredäng är tanken att bygga cirka 75 lägenheter och i Vårberg planeras cirka 80 lägenheter ovanpå existerande parkeringsgarage. Inflyttning beräknas till 2027.

– Stockholm växer samtidigt som många av våra medlemmar söker bostad. Därför är vi glada över Stockholms stads markanvisningar till oss i södra Stockholm, säger Johan Jarding, fastighetsutvecklingschef.

Kvarteret Bommen i Gröndal med Riddarfjärden och Kungsholmen i bakgrunden.

SKB har tilldelats en ny markanvisning i Gröndal. Sedan tidigare har vi fem kvarter i samma stadsdel. Foto: Per Lundström

2021-12-21