Till nyhetsarkivet

Extra föreningsstämma 2021

Äntligen kunde SKBs extra föreningsstämma hållas med fysiskt deltagande igen.

På plats i World Trade Center den 20 november deltog 75 röstberättigade fullmäktigeledamöter tillsammans med andra förtroendevalda medlemmar, motionärer samt tjänstemän från SKB.

På dagordningen stod hantering av stadgeändringarna samt behandling av samtliga motioner 2020 och 2021, totalt 72 motioner. Mer information om vilka beslut som fattades kommer att redovisas i protokoll som läggs upp på webben inom kort.

Här kan du läsa mer om SKBs extra föreningsstämma

Presidium och förtroendevalda samlade till SKBs extra föreningsstämma i World Trade Center.

SKBs ordförande Charlotte Axelsson (längst till höger) öppnade den extra föreningsstämman. Foto: SKB/Henrik Betnér

2021-11-25