Till nyhetsarkivet

Goda stockholmsgrannar – särskilt i kooperativ hyresrätt

Hälsar stockholmarna på sina grannar eller inte? När det gäller grannskap är väl svenskar i allmänhet – och stockholmare i synnerhet – inte särskilt intresserade av grannsämja?

Alla fördomar om att stockholmare inte är intresserade av grannsämja kan förpassas till papperskorgen. Det visar en Novus-undersökning, samtidigt som SKBs egen medlemspanel visar att boende i våra kooperativa hyresrätter värdesätter grannsämjan ännu högre.

Novus-undersökningen bland allmänheten i Stockholm visar att 79 procent av stockholmarna alltid eller ofta hälsar på sina grannar. Och 88 procent anser att grannsämja är mycket eller ganska viktig för trivseln. Dessutom uppger 73 procent att den egenskap de uppskattar mest hos sina grannar är att de har en trevlig attityd – det är viktigare än att de inte stör, eller att de håller rent och snyggt.

– Det är inte så konstigt egentligen, staden finns ju till för att människor ska mötas, säger Alexander Ståhle, arkitekt och stadsforskare på KTH och som bland annat skrivit boken ”Alla behöver närhet – Så blir framtidens städer”.

Han menar att bilden av storstaden som en anonym ansamling människor som bara stressar runt och inte bryr sig om varandra, förmodligen bottnar i ett utifrån-perspektiv på storstaden.

Kooperativ hyresrätt för människor närmare varandra

Att bo nära varandra är en sak – att bo i kooperativ hyresrätt är att ta det hela ett steg vidare.

– Vi har en löpande dialog med våra boende medlemmar och vi vet att grannsämja är något som många anser vara jätteviktigt. Via vår egen enkät till dem ser vi att en ännu större del av de boende inom SKB tycker att grannsämja är viktigt, säger förvaltningschef Madeleine Brisère.

I SKBs enkät svarar 93 procent av de boende medlemmarna att de hälsar ofta eller alltid. 83 procent av de boende uppger att det viktigaste med grannar är att de har en trevlig attityd och hela 94 procent anser att grannsämja är viktigt för att trivas där man bor.

– Den kooperativa hyresrätten är en boendeform som också skapar relationer mellan grannar, man engagerar sig i kvartersråd, i boendemiljön och i SKB som förening. Det för människor närmare varandra, säger Madeleine Brisère.

Om SKBs digitala medlemspanel

SKBs digitala medlemspanel har 1 300 deltagare. De svarade i november på en enkät om grannskap – hur bra är grannsämjan, hur viktig är den och hur brukar man umgås med och träffa sina grannar. Fördelning boende och köande: 66 procent boende och 35 procent köande. Fördelning män och kvinnor: 30 procent män och 70 procent kvinnor.

Boende i kvarteret Erkenskroken som engagerat sig i trädgårdsgruppen.

Grannsämja är viktigt för stockholmare. Boende i SKB-kvarteret Erkenskroken samarbetar kring ett trädgårdsprojekt. Foto: Karl Nordlund

2021-12-17