Till nyhetsarkivet

Hyrorna klara för 2022

Hyrorna för 2022 är nu klara. Samrådet mellan styrelsen och hyresutskottet resulterade i att hyrorna i SKB höjs med i genomsnitt 1,2 % från och med 1 januari 2022.

Alla kvarter har olika stora hyreshöjningar. Spridning görs med hjälp av hyreshöjningsfördelningsmodellen och för 2022 höjs hyrorna mellan 5 och 22 kronor per kvadratmeter och år. Om hyran höjs med 14 kr/kvm och år och lägenheten är 77 kvm blir höjningen 14 x 77 / 12 = 90 kronor per månad.

Hyrorna för bostadslägenheter höjs olika mycket i olika fastigheter beroende på genomsnittlig kötid, läge, kostnad (nuvarande hyra och upplåtelseinsats) och standard (byggnadens värdeår). De faktorerna utgör grunden i modellen som används för fördelning av hyreshöjning och som arbetats fram gemensamt mellan styrelsen och hyresutskottet.

Hyreshöjningen beror på allmänna kostnadshöjningar. Målet för hyressamråden är att få en rimligt jämn nivå på hyreshöjningarna över tid så att stora hyreshöjningar inte ska behöva göras ett enskilt år.

Hyreshöjning kvarter för kvarter framgår här (pdf)

Garage- och parkeringsplatser

Hyror för garage- och parkeringsplatser höjs lika mycket som förra året, vilket innebär att de som inte fick någon höjning 2021 inte heller kommer att få det 2022. De som berörs av hyreshöjning får separat information om det per brev.