Till nyhetsarkivet

Uppsalas första kooperativa hyresrätter invigda

Nu har det klimatsmarta huset i stadsdelen Rosendal invigts. Kvarteret Docenten, med Uppsalas första kooperativa hyresrätter, ger möjlighet för de boende att leva mer hållbart. Och för första gången på 105 år expanderar SKB utanför Stockholms län.

I Rosendal står nu kvarteret Docenten klart med sina tio våningar och 122 lägenheter, en fastighet där nya miljövänliga lösningar har installerats.

– Vi har skapat förutsättningar för ett socialt hållbart kvarter med ett minimalt behov av energi, där vi testar ny teknik för att medlemmarna enkelt ska kunna leva mer hållbart, säger fastighetsutvecklingschef Johan Jarding.

Egen cykelpool

Med det cirkulära energisystemet, en avloppsvärmeväxlare som återvinner värmen ur vattnet från badrum och kök, kan energiförbrukningen minskas med 25 procent. Därtill kommer solcellerna på taket och fjärrvärme som basenergi. I tvättstugan tvättar de boende rent utan tvättmedel i avjoniserat vatten för att minska utsläpp och spara energi.

För att stödja den biologiska mångfalden kommer bikupor att finnas på gården till våren. De boende kan använda elcykel från SKBs egen cykelpool och i ett av cykelrummen finns spolplats för att tvätta av sin cykel.

– Vår storstadsregion är i ständig utveckling och med medlemmar som bor i hela regionen vill vi expandera inom en timmes pendling från Stockholms Central, säger vd Eva Nordström, och tillägger:
– Därför är vi mycket glada att efter 105 år i Stockholms län få inviga de första kooperativa hyresrätterna här i Uppsala.

Uppsalas första kooperativa hyresrätter invigdes av SKB och Uppsala kommun när konstverket I tid och rum blev avtäckt av Eva Nordström, vd SKB och Erik Pelling, kommunalråd Uppsala kommun. Foto: DP-bild

2021-10-22