Till nyhetsarkivet

SKBs vd Eva Nordström utsedd till regeringens utredare

Eva Nordström, vd Stockholms Kooperativa Bostadsförening, är utsedd till regeringens särskilda utredare i kommittédirektivet gällande Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden.

Utredningens syfte är att utreda och lämna förslag på åtgärder för att underlätta för hushåll som för första gången ska köpa en bostad så att denna grupp lättare ska komma in på den ägda bostadsmarknaden. Bland annat ska förslag tas fram hur ett startlån bör utformas.

Beslut av regeringen gällande direktiv för uppdraget fattades på regeringens sammanträde den 3 december. Utredningen ska slutligen överlämnas till regeringen den 1 november 2021.

Uppdraget kommer att kombineras med rollen som VD för SKB.

För vidare information se regeringens pressmeddelande.

SKBs vd Eva Nordström

SKBs vd Eva Nordström är utsedd till regeringens särskilda utredare för åtgärder som ska underlätta för hushåll som ska köpa sin första bostad. Foto: Christofer Dracke

2020-12-04