Till nyhetsarkivet

Färsk undersökning: Så trygga känner vi oss i våra bostadsområden

35 procent av invånarna i Stockholm känner sig mycket trygga i sitt bostadsområde och 50 procent känner sig ganska trygga, det visar en nyligen genomförd Novus-undersökning som vi beställt. Bland de som bor i kooperativa hyresrätter känner sig 60 procent mycket trygga och 32 procent ganska trygga.

Samma frågor som ställdes i Novus-undersökningen har också ställts till vår medlemspanel.

– Den kooperativa hyresrätten är en upplåtelseform som involverar medlemmarna och skapar ett större engagemang för bostaden och bostadsområdet än en traditionell hyresrätt. Engagemanget ökar också tryggheten i kvarteret, vilket syns när man jämför vår egen medlemsundersökning med Novus-undersökningen, säger vd Eva Nordström.

Stockholmare mindre trygga än genomsnittet

Enligt Novus-undersökningen är stockholmarna mindre trygga i sitt bostadsområde än i genomsnittet i landet. Tittar man på landet som helhet uppger 43 procent att de känner sig mycket trygga och 46 procent att de känner sig ganska trygga. Allra tryggast är de som bor i norra Sverige och de som bor i villa. Det går också att utläsa att de som bor i bostadsrätter känner sig tryggare än de i vanliga hyresrätter.

– En nyckel för att skapa trygga bostadsområden är att blanda bostadsrätter, hyresrätter, kooperativa hyresrätter, egnahem och villor i samma område. Det bidrar till trygghet och social hållbarhet, säger Eva Nordström.

Utebelysning – viktigast för att känna sig trygg

SKB jobbar strategiskt för att säkerställa tryggheten och trivseln i och omkring sina fastigheter. Bland annat har samtliga kvarter en egen fastighetsskötare på plats. Flera av fastigheterna har passersystem och man lägger fokus på belysning i kvarteren.

Både SKBs medlemsundersökning och Novus-undersökningen visar att den viktigaste faktorn för att känna sig trygg i sitt bostadsområde är bra utebelysning. Hela 70 procent tyckte att det var viktigast, därefter kom goda grannkontakter och belysning i allmänna utrymmen.

– Bra belysning är självklart viktigt, men jag tror att SKBs största styrka inom trygghetsområdet är vår fastighetsnära förvaltning med fastighetsskötare som håller daglig koll samt medlemsengagemanget där man också lär känna varandra på kvartersrådsmöten eller mer informellt i gemensamma kvarterslokaler, säger förvaltningschef Madeleine Brisère.

Undersökningen är genomförd av Novus under oktober 2020 bland den svenska allmänheten i åldern 18–79 år. Totalt har 1 007 webb-intervjuer genomförts i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa urval. Svarsfrekvensen var 59 procent. SKBs medlemsundersökning genomfördes av Norstat i november 2020 och skickades till SKBs digitala medlemspanel dit medlemmar själva har anmält sitt deltagande. Totalt svarade 754 personer på webbenkäten. 53 procent var boende och 47 procent köande medlemmar.

En av SKBs fastighetsskötare i samtal med en boende i en SKB-fastighet.

Alla SKBs kvarter har en egen fastighetsskötare på plats, något som ökar tryggheten för de boende. Foto: Karin Alfredsson

2020-12-15