Till nyhetsarkivet

100 kooperativa hyresrätter ska byggas i Skarpnäck

Exploateringskontoret i Stockholms stad har tilldelat SKB en markanvisning i Skarpnäck. Det innebär att 100 kooperativa hyresrätter kommer att byggas i stadsdelsområdet.

Tomten ligger i södra delen av Skärgårdsskogen i östra Skarpnäck. Totalt byggs omkring 700 nya bostäder i området. Övervägande delen blir bostadsrätter, några äganderätter och cirka 25 procent hyresrätter, där 100 av dessa är kooperativa hyresrätter.

– Vi är mycket glada över att få bidra med kooperativa hyresrätter till Skarpnäck. Jag är övertygad om att ett samhälle mår bäst och blir långsiktigt hållbart när vi blandar olika upplåtelse- och bostadsformer som man gör här, säger vd Eva Nordström.

Stort intresse och hård konkurrens

Intresset att bygga i Skarpnäck var, enligt Stockholms stad, mycket stort och framförallt bland hyresrättsaktörerna där endast två kvarter var aktuella för anvisning.

– Att SKB fick ett av kvarteren är verkligen roligt för våra medlemmar och vi ser fram mot att skapa kreativa och långsiktigt hållbara lösningar för platsen, säger fastighetsutvecklingschef Johan Jarding.

Bedömningen baserades bland annat på förståelse för platsens förutsättningar, anpassning till befintlig bebyggelse, kreativitet och hållbara lösningar. Som kooperativ bostadsförening fokuserar SKB på ett evigt ägande. Därför bygger föreningen med hög kvalitet, tar ett miljömässigt ansvar och vårdar fastigheterna med stor kunskap och omtanke.

– Vi möjliggör en hållbar livsstil och kvarteret i Skarpnäck kommer ha solpaneler, gröna tak, lättillgänglig cykelförvaring och gröna gårdar som bidrar till biologisk mångfald och lockar till socialt umgänge, säger Johan Jarding.

Flygfoto av Skärgårdsskogen i Skarpnäck, med en markering av området som är aktuellt för 700 nya bostäder.

SKB kommer att bygga 100 kooperativa hyresrätter i östra Skarpnäck, där det totalt blir omkring 700 nya bostäder. Bild: Lennart Johansson/Stockholms stad

2020-11-13