Till nyhetsarkivet

Nära hälften av vår upplåning är grön

Vi har emitterat vår tredje gröna obligation. Därmed har SKB närmat sig målet för 2021 som innebär att hälften av skuldportföljen ska vara kopplad till grön upplåning. Transaktionen, som uppgick till 300 miljoner kronor, bidrar till att finansiera miljöcertifierade och energieffektiva byggnader.

Sedan 2016 har vi sammantaget emitterat 1,2 miljarder kronor i gröna obligationer samt lånat upp ytterligare 550 miljoner kronor från Europeiska Investeringsbanken (EIB) avsedda för gröna investeringar. De gröna obligationerna används till särskilt miljöinriktade investeringsprojekt i såväl färdigställda fastigheter, som pågående och kommande byggnationer.

– Hållbarhet är en viktig och integrerad del av vår verksamhet och vi jobbar ständigt med att utveckla den. Att vårt omställningsarbete redan nu når 44 procent grön upplåning är mycket glädjande säger Joakim Wernersson, ekonomi- och finanschef.

Upplåningen har hittills bidragit till att finansiera energieffektiva samt miljöcertifierade byggnader enligt certifiering Svanen samt Miljöbyggnad Silver.

SKBs finansverksamhet har som huvuduppgift att långsiktigt trygga finansieringen av verksamheten med ett begränsat finansiellt risktagande och att detta sker på ett ansvarsfullt sätt. SKB har sedan flera år tillbaka kreditbetyg AA- enligt kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.

Föreningens främsta uppgift är att bygga och långsiktigt förvalta bostadsfastigheter åt sina medlemmar. För att långsiktigt kunna säkerställa detta krävs en stabil ekonomi. SKB är not-for-profit vilket innebär att det ekonomiska överskottet återinvesteras i föreningen. Det ska täcka framtida underhåll av fastigheterna och ge utrymme för att bygga nytt utan hög belåningsgrad.

Skissbild av kvarteret Lyssomen som byggs i Hagastaden och kommer att stå färdigt 2023.

Gröna obligationer bidrar till att finansiera SKBs miljöcertifierade och energieffektiva byggnader, som kvarteret Lysosomen i Stockholm. Illustration: Arkitema Architects

2020-11-26