Till nyhetsarkivet

Fortsatt föreningsstämma 2020

Den 21 november hölls den andra delen av årets ordinarie föreningsstämma. Stämman genomfördes huvudsakligen på distans med röstning på mobil.

Presidiet var på plats i Norra Latin tillsammans med ett par fullmäktigeledamöter, styrelsens ordförande Charlotte Axelsson, vd Eva Nordström samt ett fåtal tjänstemän från SKB. Även SKBs vice ordförande Pelle Björklund var på plats samt valberedningens ordförande Leif Burman. Auktoriserad revisor samt övriga styrelseledamöter närvarade digitalt via Teams. Merparten av fullmäktigeledamöterna deltog också digitalt via Teams samt röstningsverktyget Percap. Några fullmäktigeledamöter representerades av andra fullmäktigeledamöter genom fullmakt. Totalt deltog 110 medlemmar varav 80 var röstberättigade.

Ambitionen var länge att genomföra den fortsatta föreningsstämman med fysiskt deltagande. Men med fortsatt smittspridning och restriktioner från Folkhälsomyndigheten, beslutade styrelsen att i stället genomföra den fortsatta föreningsstämman genom en hybridstämma.

Eftersom punkterna 9-14 redan hade behandlats med poströstning vid den ordinarie föreningsstämman 23 juni 2020, så beslutade den fortsatta föreningsstämman om samtliga ytterligare punkter på dagordningen. Beträffande punkterna 22-23, Inriktningsbeslut och Motioner 2020, beslutade föreningsstämman i enlighet med styrelsens förslag att hänskjuta dessa till behandling på ordinarie föreningsstämma 2021.

Här kan du läsa mer om den fortsatta föreningsstämman, samt läsa det justerade protokollet

Presidiet vid den fortsatta föreningsstämman 2020 på plats i Norra Latin, med ett fåtal ytterligare personer samt filmkameror och skärmar kopplade till program för distansmöten.

Den fortsatta föreningsstämman genomfördes huvudsakligen på distans med röstning på mobil, men presidiet och några ytterligare personer var på plats i Norra Latin. Foto: Jon Buscall

2020-12-16