Till nyhetsarkivet

God jul och gott nytt år

Vi är stolta över att vara inne på vårt hundrafemte år. Det är över ett sekel av erfarenhet och kunskap som vi förvaltar för att skapa trivsel i ännu fler kooperativa hyresrätter. Men året som gått går framför allt till historien som en utmaning för hela samhället, med en pandemi som har fått stora konsekvenser för många människor.

Tack vare vår verksamhetsidé, vår stabilitet och att vi medvetet har arbetat med att ställa om utan att tappa fart och utveckling har pandemin dock haft förhållandevis begränsade effekter för SKB. De omställningar som vi har gjort, har fungerat väl.

Samtidigt har vi fortsatt att bygga 360 nya kooperativa hyresrätter fördelade på tre projekt med olika karaktär i Bromma, Hagastaden och Uppsala. I slutet av året gav Stockholms stad oss glädjande nya markanvisningar i Skarpnäck och Farsta.

Som evighetsförvaltare har vi det hållbara perspektivet naturligt förankrat i organisationen. Nära hälften av vår upplåning blev grön när vi under hösten emitterade vår tredje gröna obligation, som ska bidra till att finansiera miljöcertifierade och energieffektiva byggnader.

Användningen av digitala arbetssätt slog igenom på bred front i arbetslivet. I en förening som SKB är medlemmarna kärnan i verksamheten. Och istället för personliga möten öppnade sig tack digitala verktyg, andra möjligheter för samtal och engagemang.

Under året har vi fortsatt vårt samarbete med Läxhjälpen och till jul stödjer vi naturligtvis Stockholms Stadsmissions arbete, i år deras arbete för barn.

Låt oss i dessa utmanande tider ta tillfället i akt för att fortsätta skapa möjligheter tillsammans. Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Eva Nordström, vd, tillsammans med SKBs medarbetare.

2020-12-22