Till nyhetsarkivet

Engagerad förening

Fullmäktigedagen 2023 blev en mötesplats fylld av samtal, information och utbyte av erfarenheter. Våra förtroendevalda visade nyfikenhet, engagemang, kunskap och en vilja att utveckla SKB och föreningen framåt.

Under dagen pratade bland andra Swedbanks prognoschef Andreas Wallström om svensk ekonomis nuläge med räntehöjningar, ökade kostnader, minskad byggnation och konsumtion. Men det finns ljuspunkter. Sverige har en positiv demografisk utveckling, välutbildad arbetskraft, är på väg med den gröna omställningen och har en innovativ kultur.

Föreningen utvecklas

Yttre förutsättningar och krav är också en bakgrund till våra pågående stadgeändringar. När en förening är aktiv under lång tid – i SKBs fall över hundra år – behöver den utvecklas i takt med samhället omkring för att fungera effektivt. SKBs uthyrnings- och digitaliseringschef Claes Berglund presenterade nästa steg i arbetet med att se över stadgarna. Det rör bland annat förslag om ändrade regler vid uthyrning, digitala val samt justeringar utifrån motioner.

Klara Rapp och Sofi Lahyani höll en workshop kring en levande förening i förändring, där deltagarna bland annat talade om de olika förväntningar man har på sig själv, på styrelsen och på sina fullmäktigekollegor.

Fem deltagare vid Fullmäktigedagen 2023 i engagerat samtal.

Engagerade samtal under workshopen på SKBs fullmäktigedag. Foto: SKB/Anna Jonsson

2023-11-22