Till nyhetsarkivet

Motioner till SKBs föreningsstämma

Genom en motion kan du som medlem lyfta ett förslag till SKBs föreningsstämma. Sista datum för att skicka in motioner till nästa föreningsstämma är 31 januari 2024.

Alla medlemmar, både köande och boende, kan skicka in motioner, antingen enskilt eller som en grupp.

Använd gärna motionsmallen som du kan ladda ner här, så att du vet att allt som behövs kommer med. På samma sida hittar du information om hur du skriver en motion och hur du skickar in den till SKB.

2023-12-14