Till nyhetsarkivet

Fortsatt digital utveckling

Nya enklare sätt att få service, få svar på frågor och utföra ärenden är de tydligaste exemplen på SKBs digitala utveckling. För precis som vi fortsätter bygga, så fortsätter vi utveckla vår service till medlemmarna.

Som ett svar på de behov som medlemmar beskrivit i webbundersökningar och motioner har vår webbplats blivit tydligare, enklare och fått fler funktioner. Medlemsinformationen på Mina sidor har fått högre sökbarhet och mer förklaringar. Vi har också startat en portal för e-tjänster som till att börja med förenklar administration för kvartersråden och ansökningar om lägenhetsbyte, men som kommer att fyllas på med fler möjligheter att hantera beställningar och kontakter.

Lägenhetsvisning i mobilen

Sedan tidigare ger vi möjlighet till digital lägenhetsvisning av kvarter under produktion. Just nu kan du med 3D-teknik och digital bostadsväljare direkt i mobilen titta närmare på en lägenhet i kvarteret Torshamn i Kista, där uthyrningen startar i maj 2024. Alla medlemmar har också möjlighet att delta i vår digitala medlemspanel, där man får svara på aktuella frågor några gånger per år.

Nya digitala verktyg utvecklas hela tiden för ett mer effektivt och modernt arbetssätt. Våra anställda kommer efter årsskiftet att börja använda ett helt nytt intranät, som blir ett förstärkt stöd för information och samarbete.

Bilden visar en dator där man ser skärmen och delar av tangentbordet, med händer på tangenterna.

SKBs webbplats har blivit tydligare, enklare och fått fler funktioner. Foto: SKB

2023-12-05