Till nyhetsarkivet

Kvartersrådsdag med idéer och engagemang

SKB behöver fortsätta vara en levande förening i förändring. Att utvecklas var det övergripande temat på årets kvartersrådsdag.

Det var en inspirerande dag med en positiv känsla av gemenskap och engagemang. Kvartersrådsdagen innehöll samtal, erfarenhetsutbyte och en föreläsning av Susanna Alexius.

Sammankallande och hållbarhetsambassadörer från kvarteren delade upplevelser och idéer och pratade om olika vägar till engagemang. Att börja med viljan att påverka närmiljön och att verka demokratiskt i föreningen kan leda vidare framåt.

– Det började så, men det som har hänt är att jag har lärt känna en massa nya grannar och vi hälsar på gårdarna, har mingel och det är verkligen jättegivande, sade Emma Shanley från kvarteret Filthatten.

Sammanhållningen i kvarteren lyftes fram av många och det gällde även arbetet med hållbarhet. Entusiasmen märktes hos alla som pratade och gav en tydlig känsla av att kvartersrådsdagen blev en ljuspunkt i höstmörkret.

Överblicksbild över SKBs samlade hållbarhetsambassadörer och sammankallande på kvartersrådsdagen 2023

På kvartersrådsdagen möttes sammankallande och hållbarhetsambassadörer från kvartersråden och delade upplevelser och idéer. Foto: Anna Jonsson/SKB

2023-11-09