Till nyhetsarkivet

500 miljarder kronor, 10 procent och 100 000 anställda

Siffrorna kommer från de 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige. De här företagen har nära 100 000 medarbetare, omsätter 500 miljarder kronor per år och motsvarar ungefär 10 procent av Sveriges BNP. Det är en ansenlig del av svenskt näringsliv.

Den här veckan uppmärksammas ”Kooperativa veckan”. Initiativet kommer från Svensk Kooperation och Coompanion för att lyfta alla framgångsrika kooperativa och ömsesidiga företag som finns runt om i landet. Det är företag som är verksamma inom olika delar av näringslivet som försäkring, lantbruk, detaljhandel och boende. Gemensamt är att de är medlems- och kundägda och förenar affärsnytta med demokratiska aspekter och medlemsengagemang.

Kooperation betyder samarbete och det var ur den viljan, att tillsammans skapa ett bättre boende i ett då snabbt växande Stockholm, som SKB startades. Och det driver oss fortfarande. Idag är det över 93000 medlemmar som tillsammans äger föreningen.

– Medlemmarnas engagemang, både de som bor hos oss och de som står i vår kö, är en av SKBs grundpelare och behövs för att bidra till föreningens fortsatta utveckling, säger Ingrid Gyllfors, vd SKB och tillägger:
– Samtidigt som vi tar ett gemensamt, långsiktigt ansvar för det som föreningen hittills skapat, fortsätter vi att förvalta, bygga och skapa rum för fler i regionen. Vi ska helt enkelt finnas här för både nuvarande och framtida medlemmar.

Även en ny undersökning från Svensk Kooperation visar på att kooperation har en viktig roll på konsumentmarknaden. Nära en femtedel av kostnaderna inom genomsnittliga hushållsbudgetar relateras till olika tjänster och produkter som kooperativa och ömsesidiga företag erbjuder. I Sverige tankar vi bilen, handlar mat, försäkrar oss, sparar, hyr eller köper bostad, inte sällan hos ett kooperativt eller ömsesidigt ägt företag.

Läs mer!

Kooperativa företag – en viktig del av svenskens hushållsekonomi 

Om kooperation 

Om Kooperativa veckan 2023

Foto: Karl Nordlund

2023-11-20