Till nyhetsarkivet

Ökad social hållbarhet och minskad klimatpåverkan med delade verktyg

För att minska klimatpåverkan och underlätta för våra boende, testar vi nu delningsskåp i två kvarter. I skåpen finns verktyg och produkter för hushållet, hobbysysslor, trädgård och för hemmafixaren. Och vi gör det utan kontroll och digital registrering.

Nu tar vi delaktigheten och möjligheterna till delande för våra boende ett steg längre.

– Många hemmafixare köper redskap som sedan knappt används. Genom att samsas om produkter och resurser kan vi både spara pengar och minska vår klimatpåverkan. I skåpen finns verktyg och produkter för hushållet, hobbysysslor, trädgård och hemmafixaren, säger Annika Ekengren, hållbarhetsansvarig på SKB.

Vad som skiljer kvarterens delningsskåp från dem som redan finns på marknaden är tilliten. Kvartersrådet har ansvaret för skåpet, men det finns ingen app och ingen kontrollmekanism. Detta för att bland annat hålla ner kostnaden för projektet.

– Vi tror att vi som kooperativ kan klara av att dela på saker och sedan lämna tillbaka dem i befintligt skick. Utan en kontrollinstans. Detta är delningsekonomi i praktiken, säger Cenny Rondahl, förvaltningsprojektledare.

Besparing för både miljö och ekonomi

SKBs hållbarhetsarbete är uppdelat i tre övergripande områden; att vara en ansvarsfull samhällsbyggare, ta ett grönt ansvar och ha en sund ekonomi. Dessa områden är integrerade i hela verksamheten och hjälper medarbetarna och de boende att prioritera i hållbarhetsarbetet. De nya delningsskåpen påverkar alla de tre områdena positivt.

– I stället för att var och en köper en egen borrmaskin eller symaskin som man använder några få gånger per år, har man tillgång till en full uppsättning redskap som delas med andra. En stor besparing för både miljön och den egna ekonomin, samtidigt som vi tror att det kan bidra till en ökad gemenskap i kvarteret, säger Annika Ekengren.

Delningsskåpen finns idag i två av våra kvarter, men målet är att utöka till fler.

Delningsskåp med skylt och blanketter för ytterligare delande.

Det är kvartersråden som sköter delningsskåpen. Foto: SKB/Henrik Betnér

2023-12-20