Till nyhetsarkivet

Höstens Vi i SKB är här

Nu kommer höstnumret av vår medlemstidning Vi i SKB. Vi fortsätter att lyfta våra viktiga frågor, med bland annat en temadel om social hållbarhet och artiklar kopplade till våra kommande byggprojekt i Stockholmsregionen.

I temadelen om social hållbarhet skriver vi bland annat om stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen, där SKB är ankarbyggherre, och reder ut om kooperativa företag är bättre på att hantera hållbarhetsfrågor än andra.

Vi berättar även om hur nya Årstafältet tar form, SKBs nya affärsplan, att Uppsala snart tar plats på SKB-kartan och frågar oss var Stockholmsregionen egentligen tar slut. Under rubriken ”Så funkar SKB” beskriver vi vilka möjligheter det finns att som medlem i SKB vara med och bidra i föreningen. Trevlig läsning!

Läs Vi i SKB