Till nyhetsarkivet

Hyrorna klara för 2019

SKBs styrelse och hyresutskott enades i årets hyressamråd om en höjning av hyrorna för bostadslägenheter med i genomsnitt 0,9 %. För en trea på 77 kvadratmeter innebär det att hyran höjs med i genomsnitt 71 kr per månad från och med 1 januari 2019.

Anledningen till hyreshöjningen är behovet av att fortsätta stärka föreningens ekonomi för att möta allmänna kostnadshöjningar, ett framtida högre ränteläge och höjda tomträttsavgälder. SKB ska också med oförändrad andel egna medel kunna genomföra om- och nybyggnation och samtidigt underhålla de befintliga fastigheterna. Målet är att få en rimligt jämn nivå på hyreshöjningarna över tid så att stora hyreshöjningar inte ska behöva göras ett enskilt år.

Hyrorna för bostadslägenheter höjs olika mycket i olika fastigheter beroende på genomsnittlig kötid, läge, kostnad (nuvarande hyra och upplåtelseinsats) och standard (byggnadens värdeår). Dessa faktorer utgör grunden i den modell som används för fördelning av hyreshöjning och som arbetats fram gemensamt mellan styrelsen och hyresutskottet.

 

Hyreshöjning kvarter för kvarter framgår här

2018-11-27