Till nyhetsarkivet

Socialt hållbar stadsplanering

En levande stad är så mycket mer än bara bostäder. Idrottsplatser, skolor, bibliotek och andra mötesplatser – kan SKB och andra byggherrar ta ett större ansvar för helheten? Det testas i det framväxande området Skärholmsdalen.

Cirka 800 nya lägenheter kommer de kommande tio åren att byggas i det nya området Skärholmsdalen i den norra delen längs Skärholmsvägen och runt foten av den skogiga kullen som brukar kallas Skärholmsberget.

Brobyggare

I den här delen av Stockholm provar staden nya idéer när det gäller stadsplaneringen, och har utsett fem så kallade ankarbyggherrar. En av dem är SKB, och vi kommer att bygga 100–150 lägenheter i området Skärholmsdalen – men också arbeta med många fler aspekter än som brukar vara fallet.

Ankarbyggherrarna ska vara stadens förlängda arm i planeringen, och samtidigt företräda de kommande byggherrarnas och fastighetsägarna i området. Ett slags brobyggare mellan olika intressen. Och en viktig målsättning i uppdraget från Stockholms stad, är att utveckla området med fokus på social hållbarhet när det gäller stadsliv, medborgarinflytande och långsiktighet.

Ett ankare i planprocessen

SKB var en av de första byggherrarna som fick rollen som ankarbyggherre. Utöver att staden ser oss som en erfaren byggare värderades vår modell, med gemensamma lokaler, hobbyrum, fastighetsskötare på plats och engagerade boende. Sannolikt har den kooperativa hyresrätten som upplåtelseform också varit ett plus.

Det första halvåret satt SKB tillsammans med staden för att ta fram riktlinjer kring detaljplanen för Skärholmsdalen, berättar fastighetsutvecklingschef Johan Jarding. Han tycker att arbetet varit bra för båda parter. För oss ger det en bättre möjlighet att skapa ett bra framtida bostadsområde för medlemmarna.
– Vi kan se hur byggnaderna ska planeras in i terrängen, hur vi ska undvika sprängning, finna parkeringslösningar och så vidare. Det har varit ett givande och tagande med staden, säger han.

Text: Carl-Axel Fall

(Det här är ett utdrag ur en längre artikel om SKBs roll som ankarbyggherre, som finns att läsa i höstnumret av Vi i SKB)

Barn leker med konstverk. Foto: Karin Alfredsson

Foto: Karin Alfredsson

2018-10-18