Till nyhetsarkivet

Stockholmare positiva till kooperativa hyresrätter

En undersökning som SKB låtit genomföra i Stockholms län visar att många är positiva till den kooperativa hyresrätten som upplåtelseform.

Undersökningen som genomfördes av Origo Group under hösten visade att 57 procent* av stockholmarna är positiva till kooperativa hyresrätter.

– Det är ett mycket bra resultat och ett bevis på att den kooperativa hyresrätten ligger i tiden och har en viktig roll på Stockholms bostadsmarknad, säger Eva Nordström, vd på SKB.

SKB grundades för över 100 år sedan och är idag den största privata hyresrättsaktören i Stockholm. Den kooperativa hyresrätten är ett mellanting mellan traditionell hyresrätt och bostadsrätt där medlemmar äger föreningen, som i sin tur äger SKBs fastighetsbestånd.

– Med tanke på den positiva inställning stockholmarna har till upplåtelseformen hoppas jag att kommunerna i regionen tänker bortom bostadsrätter och hyresrätter i sina markanvisningsprocesser. Min övertygelse är att blandade upplåtelseformer är den enda långsiktigt, socialt hållbara lösningen, säger Eva Nordström

Gemensamt ansvar för hållbarheten

SKB ser en hel del tecken på att det kooperativa är på frammarsch, men i en lite ny tappning.

– Hela delningstrenden bygger på en slags gemenskap som ofta går ut på att minska miljöpåverkan och de ekonomiska utgifterna. Att tänka långsiktigt och ta gemensamt ansvar för att förbättra tillvaron är en del av den kooperativa idén. Eftersom SKB är not-for-profit och överskottet återinvesteras i verksamheten är det också en ekonomiskt hållbar boendeform. Vårt fokus är kvalitet och långsiktighet och det vi bygger det förvaltar vi för evigt, säger Eva Nordström.

Undersökningen är en del av SKBs förändrings- och varumärkesarbete som ska möta Stockholmsregionens nya krav och behov. Den genomfördes av Origo Group under perioden september–oktober 2018 i form av en webbpanel med drygt 1000 respondenter i Stockholms län.

* Av dem som valde att svara på frågan.

Inflyttning i kvarteret Tältlägret.

Inflyttning i kvarteret Tältlägret i Fruängen. Foto: Eva Blomberg/SKB

2018-11-01