Till nyhetsarkivet

Förvaltning med egen personal ger högsta betyg

Årets hyresgästundersökning gav ett högt servicebetyg till SKB. Nära 100 procent är nöjda med bemötandet från vår personal och det totala serviceindexet uppnådde 88,4 procent. Det kan jämföras med medelvärdet 81,4 procent för alla bolag som förra året ställde samma frågor.

– Vi har egna fastighetsskötare i varje kvarter och även egna hantverkare, två faktorer som bidrar till vårt höga resultat, säger Claes Göthman, förvaltningschef, och tillägger:
– Vi sätter kvalitet och hållbarhet i fokus när vi själva förvaltar våra fastigheter. För det vi bygger, det förvaltar vi för evigt.

Undersökningen visar att 96,9 procent är nöjda med bemötandet från våra egna hantverkare och fastighetsskötare, när de utför arbeten i våra fastigheter. Det betyget är en del av serviceindex, som genom ett stort antal frågor mäter hur nöjda de boende är inom fyra olika områden:

  • Hjälp när det behövs: 93% (medel för alla bolag 87%)
  • Ta kunden på allvar: 92% (86,4%)
  • Trygghet: 88% (79,5%)
  • Rent och snyggt: 82,4% (74,4%)

En boende medlem och en fastighetsskötare i Bredäng.

Foto: Karin Alfredsson 

Hyresgästundersökningen genomfördes av AktivBo AB och medelvärdena som nämns ovan är baserade på undersökningar genomförda av AktivBo 2017. Drygt 259 000 hyresgäster fick då möjlighet att svara på enkäten. I årets undersökning fick 2 905 boende hos SKB möjlighet att svara på hyresgästundersökningen. Det totala resultatet av undersökningen 2018 presenteras i februari 2019.

Tidigare i år fick SKB första pris för Sveriges bästa förvaltning i årets tävling Branschindex Bostäder och Kontor. Läs mer här.

2018-11-28