SKB mångdubblar laddplatserna för elbilar

2018-05-18 Aktuellt Nyheter

SKB bidrar med fler vardagssmarta lösningar för att sänka koldioxidutsläppen. Med hjälp av ett investeringsstöd från Klimatklivet installeras fler elbilsladdare, som bidrar till en minskning av utsläpp som motsvarar över 100 000 kg koldioxid­ekvivalenter per år. ...

Nu sänker SKB energianvändningen ytterligare

2018-04-20 Aktuellt Nyheter

Stockholms Kooperativa Bostadsförening har ett aktivt hållbarhetsarbete och att minska energi­användningen är ett prioriterat område. SKBs nybyggnation ligger idag 30% under myndighets­kravet och lågenergihus med en förbrukning under 55 kWh per kvadratmeter och år, är standard. ...