Till nyhetsarkivet

Ett spadtag närmare nytt miljövänligt boende

SKB förtätar staden med 45 nya kooperativa hyresrätter i Bromma. Den nya fastigheten byggs som en del av SKBs befintliga kvarter Lillsjönäs i Abrahamsberg och blir en miljöbyggnad med låg energianvändning.

Byggnaden omfattas av SKBs miljöprogram för nybyggnation och uppförs för Miljöbyggnad Silver, en svensk certifiering för kvalitet omfattande energi, inomhusmiljö och material. Målet är att halvera den genomsnittliga energianvändningen i jämförelse med myndighetskravet på 80 kWh/kvm.

Den nya fastigheten med kooperativa hyresrätter och garage i källarplan, beräknas vara inflyttningsklar under våren 2019. Nyréns Arkitektkontor har ritat det U-formade huset som har fyra respektive fem våningar, med lägenheter i storlekar från ett till fem rum och kök. Huset gränsar till ett koloni- och rekreationsområde och ligger ett stenkast från tunnelbanan.

2018-05-04